• 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11


Design osvětlení může být zásadním zesilovačem image značky. Při použití pro předváděcí místnosti se osvětlení stává marketingovým nástrojem, prostředkem k podpoře značky a foremního image, zatímco vytváří zvoucí oblast, která pomáhá navázat vztahy se zákazníky.

Nejmodernější design předváděcí místnosti a charakteristiky výrobku dospějí k nejlepšímu účinku pouze tehdy, pokud jsou osvětleny výrazně, funkčně a přitažlivě. Zajišťuje to nejen, že jsou vidět výrobky a zprávy, ale také to demonstruje inovační sílu společnosti, politiku v oblasti životního prostředí a praktické znalosti designu.

Svítidla Delta Light byly použity některými vedoucími světovými značkami k dodání energie jejich sdělení o designu výrobku a zprávám značky, s cílem vytvořit novou úroveň věrnosti zákazníka. Společnost Delta Light staví výrobky a zprávy na centrální místo a vytváří zářivou a stylovou atmosféru.

Napříč různými trhy vybudovala společnost Delta Light specifickou odbornost, když přichází s návrhy předváděcích místností pro automobily, včetně společností McLaren, Mercedes, Audi, Volkswagen a dalších značek.

zpět nahoru