House of Light


Delta Light® v současné době zaměstnává 250 zaměstnanců ve sídle společnosti ve Wevelgem v Belgii. Stejně jako kancelářské prostory a výrobní oddělení, architektonické sídlo v Belgii obsahuje i prostornou předváděcí místnost, sklady, laboratoře pro interní testování a certifikaci a školicí středisko The House of Light®. Sídlo společnosti Delta Light slouží jako centrum inspirace a vzdělávání, k přivítání partnerů, architektů, návrhářů osvětlení, inženýrů, instalačních techniků a koncových uživatelů z celého světa.

Společnost Delta Light se do stávajících prostor, architektonického lákadla umístěného u dálnice, přestěhovala v roce 2005. Místo bylo vybráno strategicky na křižovatce 2 dálnic: Kortrijk-Bruges a Kortrijk-Ypres, pouhé 2 hodiny od Londýna, Paříže a Amsterdamu. Budova je viditelná z dálnice Kortrijk-Bruges, což je skutečnost, která byla při navrhování architektonického konceptu zohledněna.

Design byl realizován belgickými architekty Govaertem a Vanhouttem se sídlem v Bruggách a známými pro své umělecké vize a autentické koncepty. První impulz k výstavbě nové budovy byl vydán v listopadu 2003. Výstavba trvala asi 15 měsíců a v říjnu 2006 se konalo velké slavnostní otevření.

Vzhledem k tomu, že produkty osvětlení jsou velmi úzce spojeny s prostorem, architekturou a designem - a musí mít také umělecké pojetí - všechny tyto faktory bylo třeba v konceptu obsáhnout, ale stylovým a promyšleným způsobem. Výsledkem je fantastická velká černá krabice, dokonale strukturované centrum znamenitých znalostí, kreativity a efektivity.

Světlo, pohled, prostor a průhlednost jsou klíčové hodnoty při navrhování kancelářského podlaží s cílem vytvořit příjemné pracovní prostředí. Velká okna od podlahy až ke stropu kolem celého kancelářského podlaží maximalizují vstup přirozeného světla. Atraktivní terasa v samém srdci budovy navíc dále umožňuje prostupování venkovního světla ke všem pracovním stolům, přináší další energii a vitalitu, přidává hodnotu každodennímu týmovému duchu.

V únoru 2014 zveřejnila společnost Delta Light ambiciózní plány rozvoje svého ústředí. Tento významný investiční projekt dále zdůrazní mezinárodní růst  společnosti Delta Light, její vysoké cíle a belgický původ. V nové budově bude nejmodernější automatizované logistické centrum, což dále zlepší pohyb výrobků a řízení výrobního procesu. Dojde k uvolnění velké plochy současných prostor pro oddělení výzkumu a vývoje, laboratoř a výrobní jednotku. Nové prostory by měly být k dispozici do poloviny roku 2015.

zpět nahoru